13 Mayıs 2016 Cuma

CÜBBELİ GÜNLER 2 - HACİZ KOYDUĞUNUZ TAŞINMAZDA KİRACI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAYI İHMAL ETMEYİN 2 !

Borçlu hem şirket hem şahıstı.

Borçlu şirketi ticaret sicilden, http://kvuraldogan.blogspot.com.tr/2015/12/e-ticaret-sicil-uygulamasinin-avukatlik.html ve internet vergi dairesinden, http://kvuraldogan.blogspot.com.tr/2015/11/internet-vergi-dairesi-ve-avukatlik.html araştırdık, sonuç olumsuzdu. Tebligat bile 35'e göre yapılmıştı, şirket ticaret sicilinde faal gibi gözükse de vergi dairesi re'sen terkin yapmıştı.

SSK'lı çalışması olmayan şahsın üzerine kayıtlı bir araç ve Antep'te bulunan bir taşınmaz vardı. Tabi her ikisinin de üzerine ondan fazla haciz ve taşınmaz üzerinde ipotek. Ayrıca alacaklı banka, ipoteğin paraya çevrilmesi takibini başlatmış, taşınmaz üzerine 150/c şerhi koydurmuştu, yani taşınmaz satılsa bile para bankaya gidecekti.

Taşınmazda oturanların tespiti için yetkili ilçe emniyet müdürlüğüne müzekkere yazıldı, ancak sonuç olumsuzdu.

Dosyadaki tapu bilgileri ve https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ aracılığı ile taşınmazın açık adresini bulduk. Antep'li olmam ve ailemin de Antep'te yaşaması nedeniyle bir bayram ziyaretinde taşınmazın kapısına kadar gittim, zil üzerindeki yazılardan kimin oturduğunu tespit etmeye çalışsam da oturanın adı soyadı yazmıyordu. Etraftaki dükkanlara sormaya da çekindim, sadece bina üzerinde yazan "apartman adını" not ettim.

Ankara'ya dönünce icra dairesinden adını not ettiğim, "Damla Apartmanı Yöneticiliği"ne müzekkere yazdırdık ve 8 nolu dairede oturan kişinin ad, soyad ve TC kimlik numarasını talep ettik. Apartman yöneticiliğinin cevabi yazısında bildirilen kişi ile borçlu gerçek kişinin soyadı örtüşmeyip, kiracı olduğu kanati oluşunca, kiracıya 89/1 haciz ihbarnamesi gönderdik.

Kiracı, yıllık kirayı peşin ödediğinden bahisle 89/1'e itiraz edince bu defa 89/4 uyarınca ceza davası açtık. (ayrıca hukuk davası açılması da mümkündür) İcra ceza mahkemesi, talimat yoluyla kiracının ifadesini alınca, alacaklının telefonlarına çıkmayan borçlu, telefonla alacaklıya ulaştı, ödeme yapacağını bildirdi ama ödeme yapmadı.

Kiracının ifadesindeki eksiklikleri gerekçe göstererek, tekrar ifadesinin alınmasını talep ettik, kiracıya ikinci defa duruşma davetiyesi gönderildiğinde borçlu şahıs tekrar alacaklıya ulaştı ve ana paranın ödenmesi karşılığında taraflar dosyanın tasfiye edilmesi hususunda anlaştılar.

Sanırım kiracı ile borçlu arasında özel bir ilişki vardı, yoksa aylık kirası 300-400 TL olan bir taşınmaz nedeniyle 55.000 TL ödenmesi pek de hayatın olağan akışına uygun değil.

Müvekkilim, bu olayı, her ortamda gülerek ve avukatıyla gurur duyarak anlatır...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme