16 Şubat 2016 Salı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE AVUKATLIK MESLEĞİNDE KULLANILMASI

Kayıtlı elektronik posta (KEP) elektronik imza aracılığı girilen bir e posta sistemidir. Bu nedenle KEP aracılığı gönderilen e-posta metni ve ekleri ıslak imza ile hazırlanmış gibi göndereni bağlamaktadır.KEP gönderilen kişinin de KEP e sahip olması gerekir. KEP gönderilen kişi e imza ile KEP adresine girdiğinden o da ıslak imza ile bildirim aldığını teyit etmiş gibidir.KEP öncesi karşı tarafı temerrüde düşürmek isteyen, kanunen yükümlü olduğu veya kanunen bir sonuca bağlamak istediği bildirimi yapmak isteyen kişi aşağıdakilerden birini yapmaktaydı.
 1. Noter ihtarı: Noter ihtarı ile gönderen kişinin kimliği ve gönderilen metin tartışma dışı kalıyordu. Zira noter gönderdiği metnin bir örneğini dairede saklıyordu. Ayrıca noterlerin Tebligat Kanununa gore tebligat yapma yetkisi vardı. Tebligat memuru muhatabın ıslak imzasını da aldığından en garantili yoldu. Ama noter aracılığıyla gönderilen metnin uzunluğu ve eklenen sayfalar nedeniyle 100-1.000 TL arası masrafı oluyordu. Ayrıca notere gidilmesi nedeniyle 15-45 dakika arası zaman kaybına yol açıyordu.
 2. Telgraf : Bu usulde gönderen ve gönderilen metni % 100 ispatlamak mümkündü ama teslim konusunda sorun çıkabiliyordu. Çünkü telgrafı teslim eden PTT görevlisinin muhatabı bulamaması mümkündür. PTT ye bizzat gidilmesi halinde 15-45 dakika arası zaman kaybına yol açıyordu. Ayrıca metnin uzunluğuna göre 10-100 TL masrafı vardır.
 3. Taahhütlü Posta:Bu usulde göndereni % 100 ispatlamak mümkünken metin içeriği ispatlamak mümkün değildir. Ama taahhüt kartına yazılacak, "ayıp ihbarı" vs gibi notlarla içeriğin yaklaşık olarak ispatı mümkündür. Taahhütlü postanın tesliminde Tebligat Kanunu değil Posta Hizmetleri Kanunu uygulandığından, taahhütlü postanın adresin kapalı vs. olması nedeniyle iade edilmesi mümkündür. PTT ye bizzat gidilmesi halinde 15-45 dakika arası zaman kaybına yol açıyordu. 5-10 TL masrafı vardır.
 4. E posta: Gönderen kişinin ve gönderilen metnin % 100 ispatı mümkünken karşıya teslim edildiği, okunduğu konusu tartışmalıdır. Masrafsızdır.
 5. SMS:Gönderen kişinin ve gönderilen metnin %  100 ispatı mümkünken karşıya teslim edildiği, okunduğu konusu tartışmalıdır. Çoğu zaman masrafsızdır.
KEP ise noterin sağladığı güvenceleri sağlamakta ama noter aracılığıyla gönderim yapmanın istenmeyen sonuçlarından ve maliyetinden kurtarmaktadır.KEP aracılığı ile eposta gönderdiğinizde hem gönderen, hem muhatap hem de gönderilen metin, hem de tebligat yapılması % 100 kesinlik derecesinde kayıt altına alınmaktadır. KEP paketinize göre 1 tane KEP göndermenin maliyeti 0,50 kuruş ile 3 TL arasında değişmektedir.Noter aracılığı tebliğ bazen aynı gün olsa da bazen 5-10 günü bulmakta, tebligat memuru usulsüz tebligat yapabilmektedir. Ayrıca tebligatın iade olması da mümkündür. KEP ihbarı, tebligatı çoğu zaman 1-2 dakika içinde yapılmaktadır ama KEP ihbarında tebliğ süresi KEP'in gönderildiği güne 5 gün eklenerek tespit edilmektedir. (Elektronik Tebligat Yönetmeliği Madde 9/3, "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.")Ancak KEP aracılığı ile ihbar, ihtar vs. yapılabilmesi için muhatabın da KEP adresinin olması gerekmektedir.KEP'e girdiğinizde rehber sorgulama bölümünden muhatabın KEP'i olup olmadığını sorgulamanız mümkündür.Mahkemelerden KEP aracılığıyla tebligat alabilmek için,
 1. UYAP'a e imza ile girilir
 2. Ekranın sol üst tarafındaki UYAP Bilgilerim kısmından Adres ve iletişim Bilgilerim kısmı seçilir.
 3. Açılan sayfada alt ortadan İletişim Bilgilerimi Güncelle bölümü tıklanır
 4. Sonrasında açılan sayfada Adres Türü kısmından Avukatlık Elektronik Tebligat Adresi seçilir
 5. E-Tebligat Adresi kısmına KEP adresiniz yazılır
 6. E-Tebligat Adresi Sorgula kısmı tıklanır,
 7. Sorgulama sonucunda bilgileriniz gelirse "Bilgiler Doğru mu?" kısmına tik atılır ve güncelle butonu tıklanır.

Ancak bazı meslektaşlarımız bu işlemleri yapmalarına rağmen mahkemelerden e tebligat alamadıklarını belirtmektedir.KEP i yetkilendirimiş kurumlardan alabilirsiniz. Normal e posta adreslerinden KEP gönderilmez. Normal e posta adresinizi KEP yapamazsınız.Vergi daireleri de KEP uygulamasına geçmiştir. Ancak vergi dairelerinin kullandığı KEP e imza aracılığı girilen bir sistem değildir ve bu yazıyla ilgisi yoktur.Sonuç olarak,
 1. Muhatabınızın KEP adresi varsa ihbar, ihtar vs. gibi bildirimleri mutlaka KEP aracılığı ile yapın. Çünkü noter aracılığı ile bildirimde bulunmanın sağlayacağı tüm güvenceleri size noter masrafının % 1-3'üne sağlamaktadır. Noter bildiriminde usulsüz tebligat veya iade riski olmasına rağmen KEP te bu risk bulunmamaktadır.
 2. Mahkemelerden KEP aracılığı ile tebligat alma konusu ise kanımca öznel bir durum. Eğer sekreteriniz yoksa mahkeme tebligatlarını e tebligat ile almanızı öneririm. Çünkü adresiniz kapalı olduğunda tebligat muhtara bırakılmakta, kapınızı ise durumu bildiren yazı asılmaktadır. Yazıyı görüp muhtara gitme ise emek ve mesai kaybına yol açmaktadır. Bazen de kapıya bırakılan yazının düşmesi, biri tarafından sökülmesi, uzun süre büroya gelmemeniz nedeniyle tebligattan haberiniz olmayabilir. E tebligat sizi bu risklerden ve zaman kaybından kurtarmaktadır. Ama sekreteriniz varsa e tebligatı önermem. Zira önceki usulde sekreter tabligatı dosyaya takıp size getirirken bu usulde sizin KEP adresinize girip çıktı almanız gerekecektir. Hem sekreterin işini siz yapmış olacaksınız hem de baskı ve kağıt masrafı olacaktır. 

Not: Yazımız bilimsel olma iddiasında değildir. KEP kullanıcı adayı yurdum insanının tembelliği gözetilerek bu kitlenin bir an önce KEP almasını sağlamak, bu kitlenin lüzumsuz yere noter masrafı yaparak vatandaşı mağdur etmesini engellemek için yazılmıştır. Siz daha iyisini yazabilirsiniz, ben de biliyorum, lütfen yazın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme