4 Aralık 2018 Salı

BERAAT EDEN SANIK İÇİN VEKALET ÜCRETİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE NASIL YER ALDI?

Avukatlık asgari ücret tarifesi (AAÜT), Avukatlık Kanunu Madde 168 uyarınca, baro yönetim kurullarının teklifleri de dikkate alınarak Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta, sonrasında yayımlanması için Adalet Bakanlığı'na gönderilmektedir. (Adalet Bakanlığı'nın geri gönderme yetkisi ve TBB Yönetim Kurulu'nun ısrar yetkisi için madde 168'e bakmanızı öneririm.)

2006 yılı AAÜT'nin, Ceza davalarında ücret başlıklı 13. Maddesi aşağıdaki gibiydi.

"Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ve şahsi hak isteminin bir bölümü kabul edilmiş ise, ret edilen miktar üzerinden sanık vekili yararına hükmedilecek avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. 
Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez. 
CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz. 
Davaya katılanın manevi tazminat istemiyle ilgili avukatlık ücretinin tespitinde onuncu madde hükmü uygulanır. 
Çocuk mahkemelerinde, suçun vasfına göre; sulh, asliye, ağır ceza mahkemeleri için, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır."

TBB Yönetim Kurulu, barolardan ve avukatlardan gelen önerileri incelemek ve varsa kendi önerilerini eklemek ve AAÜT konusunda TBB'ye danışmanlık hizmeti vermek üzere çoğu zaman bir AAÜT komisyonu oluşturmaktadır. Bu komisyon için genellikle Ankara Barosu avukatları tercih edilmektedir. Bu durumun seyahat kolaylığından kaynaklandığını düşünüyorum.

2007 yılı AAÜT hazırlıkları için Ankara Barosundan isim istendiğinde, muhtemelen baro hukuk müşaviri (baronun davalarını takip eden avukat) olmam ve öncesinde AAÜT ile ilgili baroya dilekçe vermem nedeniyle, AAÜT komisyonunda ben de görevlendirildim.

Hatırladığım kadarıyla rahmetli Cevat BALTA ile Aydın Erdoğan da Ankara Barosu adına 2007 AAÜT çalışmalarında görevlendirildi. TBB adına ise Talay Şenol'un katıldığını hatırlıyorum. İstanbul Barosu veya Ege Bölgesindeki baroladan bir meslektaşımız da toplantıya katılmış olabilir. (TBB ile görüşüp isimleri kesinleştirmeya çalışacağım)

Toplantıda,öncesinde baroya verdiğim dilekçe ve Zaman Gazetesi'nde yayımlanan aşağıdaki haberdeki önerimi yineledim. Beraat eden sanığın vekalet ücreti masraflarının karşılanmadığını, bunun hazineye yüklenmesini önerdim. (baro kalemi ile görüşüp dilekçemi bulmaya çalışacağım) Yazıyı kaleme almadan önce telefonla görüştüğüm Av. Aydın Erdoğan ise; öneririn kendisinden geldiğini ifade etmiştir.


Hatırladığım kadarıyla toplantıda, katılana mı hazineye mi yükletilsin, mesleğe faydası mı zararı mı olur, yasal dayanak bulabilir miyiz, Avrupa'da emsali var mı vs tartışıldı. Av. Cevat BALTA muhtemelen Almanya hukuk sistemini bilen bir arkadaşını toplantı esnasında telefonla aradı ve benzer düzenlemenin orada olduğunu teyit etti. 

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 324'teki, "Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir." maddesinin tarifeye bu yönde hüküm eklemek için yeterli bir yasal dayanak olduğunu kararlaştırdık.

Hatırladığım kadarıyla komisyon oy birliği ile beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yolunda madde 13'e ekleme yapılmasını kabul etti ve 20016 AAÜT madde 13'te yer alacak, "(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir" cümlesini taslak metine ekledi. 

TBB Yönetim Kurulu da, oy birliği ile bu öneriyi kabul etti ve önceki tarifelerde yer almayan bu cümle ilk defa 2007 AAÜT'de yer aldı. 13 Aralık 2006 tarih ve 26375 Sayılı resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren AAÜT'nin Ceza davalarında ücret başlıklı 13. Maddesi aşağıdaki gibi olmuştu.

Ceza davalarında ücret MADDE 13 – 

(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez. 
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz. 
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır. 
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

Adalet Bakanlığı bu değişikliği kabullenemedi tabi. Tarifenin hazırlanma aşamasında geri gönderme yetkisini kullandı. TBB Yönetim Kurulu direnince bu defa Danıştay'da iptal davası açtı. Davası redddildi. Buna rağmen 2007 yılından beri her yıl aynı maddeye dava açmaya devam etmektedir. 

Bu vesileyle, beraat eden sanık için vekalet ücretine hükmedilmesi esasının benimsenemsinde emeği olan herkese, özellikle isimsiz emektarları olan 2007 AAÜT Tespi Komisyonu üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.2 yorum:

  1. bende paylaşımlarınız için teşekkür ederim

    YanıtlayınSil
  2. Hocam vekalet ucretini sanık mı alıyor avukat mı Teşekkürler

    YanıtlayınSil