10 Mayıs 2017 Çarşamba

ADLİYEDE DOSYA TAKİBİ NE ÜZERİNDEN YAPILIR "STAJYER AVUKATLAR İÇİN PRATİK NOTLAR"


 1. Adliye'de her dosyanın bir numarası vardır, esas numarası, soruşturma numarası, talimat numarası, değişik iş numarası gibi.
 2. Savcılık aşamasında, soruşturma numarası, dava aşamasında esas numarası verilir. Kısaltılmışı, "E."
 3. Esas numarasının başında yıl yazar, bu o dosyanın hangi yılda esas aldığını gösterir. Bu yıl bazen davanın açıldığı yılı gösterir bazen de bozma, görevsizlik veya yetkisizlik sonrasında yerel mahkemenin veya yetkisizlik/görevsizlik nedeniyle dosyanın geldiği mahkemenin yeniden esas verdiği yılı. Örnek, 2017 yılı Mart ayında bir dava açtınız ise mutlaka 2017 yılı ile başlayan bir esas yani dosya numarası alır. "2017/" gibi. / işaretinden sonraki rakam ise bir önceki esasa göre belirlenir. Mesela 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde o güne kadar 37 dava açılmış ise sizin davanıza "2017/38 Esas" numarası verilir.
 4. Diyelim ki Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/38 Esas numaralı dosyası 2018 yılında istinafa gitti, bu defa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yukarıda anlatıldığı şekilde yeni bir esas verir, örnek, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi 2018/74" 
 5. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin anılan dosyayı 2009 yılında bozup yerel mahkemeye iade ettiğini düşünelim. Bu defa Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019 ile başlayan bir esas numarası verir, "2019/" kısmından sonra gelen numara, yine 2019 yılında Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği önceki esaslara göre belirlenir. Örnek o güne kadar 271 dosyaya esas verildi ise bu defa dosya, "Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/272 Esas" numarasını alır.
 6. Bu dosya tekrar istinafa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'ne giderse, orada da önceki esası ile bağlı olmadan yeni esas numarası alır.
 7. Temyiz aşamasında da dosyaya yeni bir esas numarası verilir.
 8. Ayrıca, bir başka yargı yeri veya icra dairesi adına yapılan işlemler "talimat" kısaltılmışı "tal." numarası ile takip edilir. Örnek: Ankara 27. İcra Dairesi 2017/1 Esas sayılı dosyasından, Gaziantep 13. Müdürlüğü'ne yazı yazar ve Gaziantep'te bulunan taşınmazın satılmasını ister. Gaziantep 13. İcra Dairesi bu yazıyı alınca, otomatik olarak bir talimat numarası verir, mesela 2017/521 Talimat. Mahkemelerin yazdığı talimatlar için de aynı durum geçerlidir.
 9. Bir de "Değişik İş" veya kısaltması olan "D. İş." ile biten dosyalar vardır. Dava öncesi, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya delil tespiti taleplerinde verilen numaradır. Yani, dava öncesi, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya delil tespiti taleplerinde dosyaya esas numarası değil değişik iş numarası verilir. Örnek, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/27 Değişik iş.
 10. Yukarıdaki açıklamalar idari yargı ve ceza yargılaması için de geçerlidir.
 11. Sonuç olarak, icra dairesi, savcılık, mahkeme, istinaf veya temyizde dosya takibi, dosyanın bulunduğu merci + dosya numarası ile yapılır. Dosya numarası, soruşturma no, esas, talimat, değişik iş vs. olabilir.
Not: Yazı bilgi notu olduğu için atıf yapılmamıştır. Yukarıdaki açıklamaların hukuki dayanakları için bakınız,

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=b%C3%B6lge%20adliye

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20899&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=idare%20mahkemeleri

2 yorum: