17 Kasım 2015 Salı

İNTERNET VERGİ DAİRESİ VE AVUKATLIK MESLEĞİNDE KULLANIMINA BASİT ÖRNEKLER 1

e devletinizde G harfinde Gelir İdaresi Başkanlığı menüsü bulunmaktadır. Linki https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-baskanligi

Ayrıca, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp linki ile https://intvrg.gib.gov.tr/ linkine de bakmanızı tavsiye ederim.

(e devlet sitelerin adresleri değişebilmektedir. Link çalışmaz ise google da internet vergi dairesi sorgulamalar araması yapınız)

1-https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7 linkinde vergi kimlik numarası sorgulama bölümü kimlik bilgilerini bildiğiniz gerçek kişi borçlunuzun vergi kimlik numarasını sorgular gibi yapıp faal veya terk vergi mükellefi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

2- Eğer sorgulama sonucunda durumu kısmında faal yazıyorsa bu defa e devlete girip e vergi levhasını sorgulamanızı öneririm. Bu yolla hem işyeri adresini hem de son 3 yılda kar edip etmediğini kar etmiş ise ne kadar kar elde ettiğini öğrenirsiniz. Vergi levhasında matrahsız yazıyorsa vergi dairesi nezdinde zarar ettiği anlamına gelir.

E vergi levhasının yeni sorgulama linki, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_VRG_LVH

3-https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7 linkinde linkindeki sorgulamar kısmında sol en alltta 2004/13 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama bölümü vardır. Bu bölüm sayesinde borçlunuzun vergi kaydının re'sen vergi dairesi tarafından silinip silinmediğini anlarsınız. Eğer borçlunuzun vergi kaydı re'sen silinmiş ve borçlunuz tüzel kişi ise dosyanın tahsil kabiliyetin düşük olduğuna bir karinedir diyebiliriz. Ayrıca ticareti terk suçu şikayetlerinde bazı mahkemeler vergi dairesinin re'sen terk tarihine göre suçun zamanaşımı tarihini belirlemektedir.

4- İcra takibi yapmadan veya dava açmadan önce mutlaka borçlunun/davalının e vergi levhasını almanızı öneririm. Hem borçlu/davalı hakkında bilgi sahibi olursunuz hem de tebligata elverişli adreslerden birini öğrenmiş olursunuz. Borçlunuz/davalınız ticaret sicilinde kayıtlı is ticaret sicilindeki adrese tebligat yapmak daha doğru olabilir. Ticaret sicilinin kullanımı için, https://kvuraldogan.blogspot.com.tr/2015/12/e-ticaret-sicil-uygulamasinin-avukatlik.html

5- Bu bilgilere hemen ulaşmanız sizi müvekkiliniz, borçlu/davalı ve mahkeme nezdinde de itibarlı bir konuma getirecektir.

6- İcra takiplerinde borçlunuzla ilgili 3 veya 6 ayda bir internet vergi dairesinden sorgulama yapmanızda fayda var. Bu sorgulamalar borçlunun adres değişikliği, resen terk gibi bilgilerine erişmenizi sağlayacak, elde ettiğiniz bilgileri müvekkilinizle paylaşmanız dosyayı takip ettiğinizi müvekkilinize gösterecektir.

7-Ayrıca, gerçek veya tüzel kişi vergi mükellefi borçlulara hacze gitmeden önce yukarıdaki sorgulamaları yapmanız, sizi taşınılan adrese hacze gitmekten, yani zaman ve masraf israfından koruyacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme