23 Mayıs 2020 Cumartesi

RESEN TERK SORGU UYGULAMASININ AVUKATLIK MESLEĞİNDE KULLANILMASI

İcra takibi yapan avukatın temel amacı, tahsilattır. Tahsilat yapamayacağımız bir icra takibi için; emek ve mesai harcamamak, müvekkilin masraf yapmasına yol açmamak gerekir.
Yine alacak davalarında, davaların kazanılması yeterli olmayıp, dava sonucunda hükmedilen bedelin, tahsil kabiliyeti olmalıdır. Aksi takdirde, karşı taraf avukat ücreti, başarı primi bazı haklarımıza kavuşmamız mümkün olmayabilir.
Haklı olarak, icra takibine girişmeden, taşınmaz, araç sorgusu yapmadan, bankalara haciz müzekkeresi göndermeden alacağı tahsil kabiliyetini anlamamız mümkün olmayabilir diyebilirsiniz.
Tesadüfen fark ettiğim bir online sorgulama yardımıyla, kendilerinden tahsilat yapılması neredeyse imkansız şirketleri tespit etmeniz mümkündür.
Öncelikle bu uygulamanın hukuki altyapısından bahsetmekte fayda var. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2004/13 sayılı genelge, vergi dairelerinin mükellefiyet kayıtlarının resen terkine ilişkin esasları belirlemektedir.
İki dönem üst üste beyanname vermeyen ve sonrasında kayıtlı adreslerinde vergi dairesince yapılacak yoklama sonrasında işini terk ettiği tespit edilen veya başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları, ilgili müdür yardımcısının önerisi ve vergi dairesi müdürünün onayı ile terkin edilmektedir. Genelgeye http://www.alomaliye.com/2004/12/21/uygulama-ic-genelgesi-seri-no-200413/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Hakkında resen terk işlemi yapılan gerçek veya tüzel kişi, iki dönem üst üste beyanname vermeyen, adresini terk eden kişilerdir. Yani beyanname vermek için gerekli "cüzi" maliyeti karşılamayan, kirasını ödeyemeyen, şirketin tasfiyesi için gerekli masrafları da ödemek istemeyen mükelleflerdir. Mali durumu bu derecede bozulan bir tüzel kişiden tahsilat yapmanız neredeyse imkansızdır.
Bu nedenle bir tüzel kişi aleyhine dava açmadan veya icra takibi yapmadan önce,

 1. İnternet verg dairesine ait, https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7&fbclid=IwAR3S7wKcUGbVe3PeqpGoG9AUV06yov17hmmI-CWxu-xDkPslRomKJ3C43CE# linkinin sağ üst köşesindeki Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri  menüsünden Diğer Sorgulamalar kısmını tıklamanızı,
 2. Açılan pencereden  2004/13 Sayılı Genelege Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama kısmını seçmeniz gerekmektedir.
 3. Sonrasında aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır.
 4. Müstakbel borçlu veya davalı şirketin vergi numarasını bilmiyorsanız, MERSİS sistemindeki firma sorgudan, yani https://mersis.gtb.gov.tr/Common/FirmaSorgulamaIslemleri/FirmaSorgulama linkinden öğrenebilirsiniz. (mersis sistemine üye olarak veya e devlet üzerinden girebilirsiniz.)
 5. Tarih olarak da sorgulama yaptığınız tarihi seçmeniz gerekmektedir.
 6. Sorgu sonucunda ,müstakbel borçlu veya davalı şirketin resen terkin edildiğine dair bir sonuç çıkarsa, SGK hizmet tespiti vs gibi istisnai davalar dışında bu tüzel kişilere dava açmanızı, takip yapmanızı önermemem.
 7. Ayrıca, tüzel kişiler hakkındaki davalarınız/takip ederken altı ayda bir bu sorguyu yapmanızı öneririm. Çünkü dava/icra tarihinde vergi mükellefiyeti devam eden şirketin bir süre sonra vergi kaydı resen terkin edilmiş olabilir.
 8. Böyle bir durumda müvekkiliniz ile konuyu paylaşmanız, o da uygun görüyorsa boş yere icra masrafı yapmaktan, emek ve mesai harcamaktan vazgeçmeniz faydalı olacaktır. Aşağıda müvekkilim ile yazışmamı paylaşıyorum. 
"Erhan Bey,

 1. .... mimarlık beyanname vermediği için vergi dairesi resen terk etmiş. Yani şirket gayri faal ve malı yok.
 2. Uygun görürseniz .... mimarlık dosyasını takip etmeyelim. Arşive gitsin.
 3. Yunus ... gerçek kişi olduğu için takibe devam edeceğiz.
Saygılarımla

27.03.2019 13:2 sorgu zamanı itibari ile sorgulamış olduğunuz 61206265.. Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numaralı mükellefin 31.07.2014 tarihi itibari ile 2004/13 sayılı iç genelge gereği resen kaydı bulunmaktadır."

Yargıtay da, ticareti terk davalarında, bizce haksız bir gerekçeyle resen terk sorgusu yapılmasını, resen terkin üzerinden üç ay/bir yıl geçmişse şikayet hakkının düştüğüne içtihat etmektedir. "...... Vergi Dairesi Müdürlüğünün 24/12/2009 tarih ve 46477 sayılı yazısı ile borçlu işyerinin 31.12.2006 tarihi itibariyle ticareti re'sen terk işleminin yapıldığının bildirilmesi ve müşteki vekilinin, İİK'nun 347. maddesinde düzenlenen üç ay ve her halde bir yıllık süreler geçtikten sonra 02.11.2009 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi..." Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, ESAS NO: 2011/934, KARAR NO: 2011/640, http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=35772

Sonuç olarak, internet vergi dairesinden bir dakikalık bir emek ve mesai ile yapacağınız basit bir sorgulama hem müvekkil nezdindeki itibarınızı arttıracak hem de müvekkilinizin, sizin, adliyenin emek ve mesaisinin boş yere harcanmasına engel olacaksınız.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme