26 Eylül 2017 Salı

İŞVEREN SGK'YA İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKIŞ SEBEBİNİ NASIL BİLDİRİR? (GENÇ AVUKATLARA)

1-4857 Sayılı iş Kanunu ile 1475 Sayılı İş Kanununun halen yürürlükte olan 14. maddesinde, iş sözleşmesinin feshine ilişkin farklı sebepler vardır.
2-Fesih sebebine göre işçinin veya işverenin tazminat vs. hakları doğmaktadır.
3-İş sözleşmesi sona erdiğinde fesih sebebini kim nasıl bildirmektedir?
4-Ne yazık ki mevzuat uyarınca, iş sözleşmesinin fesih sebebini sadece işveren bildirmekte, aksine mahkeme kararı alınıncaya kadar bu sebep doğru kabul edilmektedir.
5-İşveren, fesih sebebini E SGK sistemi üzerinden online verdiği "İşten Çıkış Bildirgesi" ile bildirmektedir.
6-İşten Çıkış Bildirgesine, fesih sebebi "NUMARA" olarak yazılmaktadır.
7-Hangi numaranın hangi fesih sebebine karşılık geldiğini, http://www.alomaliye.com/2011/10/02/sgk-isten-cikis-kodlari/ linkinden inceleyebilirsiniz.
8-Yargıtay, işverenin SGK'ya bildirdiği kod ile mahkemedeki savunması arasında çelişki gördüğünde, salt bu çelişki nedeniyle dahi işveren aleyhine hüküm kurabilmektedir. (özellikle SGK'ya bildirilen kodun işveren aleyhine olması halinde, "...Davalı işverence Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ve resmi belge niteliğini haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde, çıkış sebebi “04” kodu ile yani “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi “ olarak bildirilmiştir. Davalı işverenin resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili olduğundan, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. ..."  9. Hukuk Dairesi, 2014/26832 E., 2016/2349 K.
Önemli not: İşveren, işçinin iş sözleşmesini işsizlik maaşı alamayacak şekilde feshetti ise, işçinin fesihten sonraki 30 günlük sürede, işsizlik maaşı başvurusunda bulunmasını sağlayın. Çünkü 30 günlük süre hak düşürücü süredir. Eğer İŞKUR işsizlik maaşı bağlamaz ama iş davasında işçinin işsizlik maaşı alacak şekilde iş sözleşmesinin feshedildiğine karar verilir ise, bu defa kesinleşmiş karar İŞKUR'a ibraz edilir ve geriye yönelik işsizlik maaşı alınır. Tabi ki işçinin işsizlik maaşı için gerekli diğer koşulları taşıması ve fesihten sonraki gün yeni işe başlamaması kaydıyla.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme