6 Eylül 2011 Salı

E BEYANNAME, E BİLDİRGE VE E BANKACILIĞIN BEDAVA OLDUĞU DÜZENDE E MAZERET 5 TL OLUR MU?

Bizim için adliye neyse mali müşavirler ve serbest muhasebeciler için de vergi dairesi o. Her iki meslek grubu da yıllarca vergi dairelerinde beyanname tahakkuk ve tahsili için sıra beklediler, işçi statüsünde meslek mensubu veya sekreter çalıştırdılar. E devlet kapsamında beyannamelerin internet üzerinden verilme zorunluluğu getirildiğinde Maliye Bakanlığı’nın aklına e beyanname ücreti talep etmek gelmedi.

Yine mali müşavirler, serbest muhasebeciler ve işyerlerinin muhasebe birimleri işçilerin işe giriş, işten çıkış vb. işlemleri için SGK’ya e bildirge veriyorlar. Bu meslek grupları da e bildirge sayesinde SGK’da kuyruğa girmekten, yol parası ödemekten, bu işler için personel çalıştırmaktan kurtuldular. Maliye Bakanlığı gibi SGK’da anılan tasarrufları gerekçe göstererek bu meslek gruplarından e bildirge ücreti talep etmeye gerek görmedi.

Bu satırların yazarı yıllardır, önce Pamukbank'ın, Pamukbank’ın Halkbank’a devredilmesi sonrasında da Halkbank’ın telefon ve internet bankacılığını kullanır. İnternet üzerinden sürekli eft ve havale yapar, fatura öder, hesap açar, kapatır, yatırım işlemi yapar, hesap özeti alır vs. Bugüne kadar bu işlemler nedeniyle bankası 1 kuruş dahi talep etmemiştir. (1)

Aslında bu anlatılanlarda bir tuhaflık, olağan dışılık, hayatın olağan akışına aykırılık yoktur. Çünkü e beyanname, e bildirge veya e bankacılık işlemlerin bedava olması olağan, bunların ücretlendirilmesi olağan dışıdır. Çünkü bu süreçte tasarruf eden sadece mali müşavir, serbest muhasebeci, şirketlerin muhasebe departmanı veya e bankacılığı kullanan avukat değildir. Bu süreç sayesinde vergi dairesi, SGK ve banka daha küçük hizmet binalarıyla iş görme imkanı elde etmekte, daha az personel ile daha fazla iş üretme imkanı sağlamakta, kırtasiye, bilgisayar, elektrik, su, ısınma vs. masrafları aza inmekte, e işlem yerine kuruma bizzat başvuranlar daha az sıra beklediği için daha memnun ayrılmaktadır. Yine bu süreç kayıt dışılığı sıfıra indirmekte, adam kayırma, usulsüz işlem yapma olasılığını alabildiğine düşürmektedir. Her iki tarafın ama en çok hizmet sunanın lehine olan bu süreç yukarıda belirtilen nedenlerle özendirilmekte, bazen zorunlu tutulmaktadır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak da hizmetler bedelsiz sunulmaktadır.

TBB ve büyük baroların avukatlara duyurmadığı bir gelişmeyi Afyonkarahisar Barosu sayesinde öğrendik. TBB ve Adalet Bakanlığı UYAP’ın her aşamasının ücretlendirilmesi için bir protokol taslağı hazırlamış ve barolardan görüş istemiştir. (2) Katılımcı ve şeffaf olduğunu iddia eden, bizleri ilgilendirmeyen birçok yönetim kurulu kararına, magazin haberine sitesine yer veren TBB nedense mesleğin özüne ilişkin bu duyuruya sitesinde yer vermemiştir. Tıpkı E TBB ve hizmet sunucusu sürekli aynı anonim şirket olan TBB ihalelerine/sözleşmelerine sitesinde yer vermediği gibi.

Yukarıda belirttiğimiz Afyonkarahisar Barosu duyurusunda e mazeret için 5 TL takdir edildiği, UYAP’ın tüm aşamalarının ücretlendirildiği anlaşılmaktadır. Sayın Afyonkarahisar Baro Başkanı, “…Görülmektedir ki bu yaklaşımdaki garabet ve cür’et TBB ile imzalanan protokolden cesaret almaktadır…” diyerek önemli bir tespit yapmaktadır. Biz de bu tespitle
birlikte başa dönelim ve soralım, “E BEYANNAME, E BİLDİRGE VE E BANKACLIĞIN NİN BEDAVA OLDUĞU DÜZENDE E MAZERET 5 TL OLUR MU? Eğer TBB Başkanı, Ankara Barosu Başkanı olduğu günlerde, Adalet Bakanlığından bila bedel aldığı UYAP Sertifikalarını bila bedel avukata vermek yerine bir anonim şirket üzerinden 25 TL bedelle faturalandırmışsa, sonrasında Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak bu bedelin % 20’sini size vereceğiz, aman ne olur bize bir hesap numarası gönderin demişse tabi ki olur. (3)

Halkbankası’nın müşterine, Maliye Bakanlığı ile SGK’nın mali müşavir ve serbest muhasebecilere verdiği değeri ile varlık sebebi olan avukatlara vermekten imtina eden Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği’nin bu hukuksuzluğuna dur demek o kadar da zor değil. Gerçi, Avukatlık Kanunu madde 1’deki, “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” hükmünü unutan,
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2758&content=avukatlık sınavı adresindeki Anayasa Mahkemesi kararını (4) okumaktan imtina eden bu zihniyetin alması gereken daha çok yol var. Ama yılmamak lazım.

TBB ve Adalet Bakanlığı, avukatın yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini anlayıncaya, UYAP’ın bir kamu hizmeti, bu kamu hizmetinin gerçek muhatabının vatandaş, avukatın ise kamu hizmetinin sunumuna, kolaylaştırılmasına, aracılık eden bir meslek mensubu olduğunu anlayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Afyonkarahisar Barosu’nun, “…UYAP ücretlendirilir ve böylece avukatları haraca bağlamak projesi tamam olursa bu proje içinde yer almayacağımızı şimdiden belirtiyoruz. Böyle bir UYAP bizim için artık yok hükmünde olacak, tek tek avukatların bu sistemi kullanmaması, boykot etmesi için gerekenler yapılacaktır. Baro olarak da ne e-imza sistemi , ne UYAP ve ne de UBAP üzerinden UYAP sistemlerine destek vermeyeceğimizi deklare ediyoruz.” açıklamasının arkasında duracağız.

2 Eylül 2011, Gaziantep

(1) Kaldı ki diğer hizmetlerin kamu hizmeti e bankacılığın ticari hizmet olduğu unutulmamalıdır.
(2)http://www.afyonbaro.org.tr/index.php?go=newsdetail&newsid=275
(3)O dönemde Ankara Barosuna yaptığımız bilgi edinme başvurusuna bizzat Av. V. Ahsen COŞAR cevap vermiş, alınan 25 TL’nin masraflara bile yetmediğini belirterek gerçek dışı bilgi vermiştir. Gerçek dışı diyoruz ve gerçek dışı olduğundan eminiz. Çünkü hiçbir baro başkanı masrafları bedeli karşılamayan bir şeyin bedelinin % 20’sini Adalet Bakanlığı’na vermeyi teklif etmez, edemez.
“…. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek, adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında yargı organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara yardımı görev bilen avukatın, hukuk devletinin yargı düzeni içindeki yeri özellik taşımaktadır…Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz koşulu olan “savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma, “sav-savunma-karar” üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir…Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem kamunun hem de yargının beklediği bir husus olup… Yargının kurucu unsurlarından olan, bağımsız, serbestçe temsil eden, hukuksal ilişkilerin düzenlenmesinde, her türlü hukuksal sorun ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında temel görev üstlenen avukat, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının da önemli bir unsurudur. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın güvencesi olup bu değerler, mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla teminat altına alınmıştır…” Esas Sayısı 2007/16, Karar Sayısı 2009/147, Karar Günü 15.10.2009, R.G. Tarih-Sayı :08.01.2010-27456
http://www.afyonbaro.org.tr/index.php?go=newsdetail&newsid=275

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme